پنینی ماتزرلا

140000 ریال

محتویات پکیج

ساندویچ با پنیر تازه، ماتزرلا، گوجه و سبزیجات تازه و نان سبوس دار

تصاویر