شوتر

295000 ریال

محتویات پکیج

فیله استیک گریل شده با بلو چیز و نان سبوس دار

تصاویر