پستو برگر

435000 ریال

محتویات پکیج

ساندویچ لذیذ با برگر، ریحون تازه و سس پستو

تصاویر