سالاد اسفناج با انار

165000 ریال

محتویات پکیج

اسفناج با انار تازه و گردو با سس کرم بالزامیک

تصاویر