اگ مافین

269000 ریال

محتویات پکیج

2عدد مینی ساندویچ در نان بروچن پر شده از سالامی،گوجه،تخم مرغ ،پنیر گودا و بیکن

تصاویر