سالاد اسفناج با پرتقال

195000 ریال

محتویات پکیج

اسفناج با فیله پرتقال و توت فرنگی با سس کرم بالزامیک

تصاویر