سالاد دلیون

268000 ریال

محتویات پکیج

کاهو پیچ با مرغ مزه دار شده و گردو، گوجه با سس آنتراکت

تصاویر