مافین اسپانیایی با بیکن

260000 ریال

محتویات پکیج

2 عدد مینی ساندویچ در نان بروچن پر شده از سبزیجات خاگینه تخم مرغ پنیر گودا و بیکن

تصاویر