چیکن پستو

160000 ریال

محتویات پکیج

مرغ گریل شده با پنیر گودا و نان سبوسدار

تصاویر