چیکن وجی

195000 ریال

محتویات پکیج

ساندویچ مرغ سرد با سبزیجات معطر با نان سبوسدار

تصاویر