چیکن وجی

225000 ریال

محتویات پکیج

ساندویچ مرغ سرد با سبزیجات معطر با نان سبوسدار

تصاویر